BENFER BENFERCEM

50.00

Szybkowiążąca zaprawa cementowa

Opis

Mocowanie ram, uchwytów, słupów, rur, gniazd i kabli elektrycznych w zastosowaniach wewnętrznych i na zewnątrz
• Szybkie naprawy zniszczonych ścian
• Wypełnianie szczelin lub pęknięć w tynkach
• Może być używany jako przyspieszacz dla zwykłych zapraw w sytuacjach, gdy istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia

BENFERCEM to szybkowiążąca zaprawa cementowa do wnętrz i na zewnątrz, odporna na mróz.
Składa się z mieszanki szarych cementów, kruszyw kwarcowych i specjalnych dodatków, które są w stanie wytworzyć podwyższoną odporność mechaniczną w bardzo krótkich odstępach czasu przy minimalnym skurczu.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 40 N / mm2